Adresný bod

Adresný bod

Náš geodet Vám zameria Adresný bod a vyhotoví dokumentáciu
potrebnú ku žiadosti o súpisné a orientačné číslo stavby.

Adresný bod
už od 30€

Nacenenie

Adresný bod treba doložiť ako prílohu ku žiadosti o súpisné alebo orientačné číslo stavby. Bez tejto geodetickej dokumentácie nebude súpisné alebo orientačné číslo pridelené.

Dokumentácia Adresného bodu sa vyhotovuje spravidla zároveň s vyhotovením geometrického plánu, aby sme minimalizovali Vaše náklady.

Dokumentácia Adresného bodu obsahuje grafickú a popisnú časť, v ktorej sú uvedené geodetické súradnice a výska bodu, názov kraja, okresu, obce príp. časti obce, ulice a meno a popis geodeta, ktorý ho zameral. Dokumentáciu Adresného bodu autorizačne overujeme. Dokumentáciu Adresného bodu vyhotovujeme v zmysle zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries platného od 1.7.2015

Viac informácií na: www.minv.sk

Hľadáte geodeta pre zameranie Adresného bodu a vyhotovenie dokumentácie? Stačí vyplniť tento formulár!

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: