Zameranie stavby

Zameranie stavby

Zameranie stavby autorizovaným geodetom
s dlhoročnými skúsenosťami!

Zameranie stavby
už od 90€

Nacenenie

Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného začatia každej stavby je presné zameranie a osadenie stavby na pozemku podľa projektu. Zaručí Vám to dodržanie podmienok stavebného povolenia, hlavne čo sa týka odstupov od hraníc susedných pozemkov a geometrického tvaru stavby. Stavebný úrad bude od Vás pri kolaudácii vyžadovať potvrdenie o zameraní pozemku.

Preto je pre Vás dôležité, aby zameranie stavby a Vytyčovací protokol stavby vyhotovil kvalifikovaný odborník, s príslušnou praxou a vzdelaním potvrdeným štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET. Naša firma spoľahlivo a bez reklamácií vykonáva zameranie stavieb už od roku 1991. Vytyčovanie je zabezpečované najmodernejšími prístrojmi a meracími postupmi. Vytyčovacie prvky a samotné vytyčovanie je nezávisle kontrolované, aby bola dosiahnutá čo najväčšia presnosť.

Potrebujete vykonať zameranie stavby? Stačí vyplniť tento formulár!

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: