Cenník

Ceny geodetických prác

ovplyvňuje rozsah, obtiažnosť, presnosť, lokalizácia prác a mnoho ďalších faktorov. Preto Vám cenu pripravíme individuálne na mieru. Budete mať stanovenú pevnú cenu bez následných doplatkov za kolky a iných skrytých poplatkov. Pri opakovanej spolupráci ponúkame vernostné zľavy a v prípade prác väčšieho rozsahu množstevné zľavy.

Orientačné ceny geodetických prác:

Geometrické plány: od 180€

Adresný bod: od 30€

Vytýčenie hranice pozemku: od 90€

Vytýčenie stavby: od 90€

Digitálna technická mapa: od 90€

Polohopis a výškopis: od 100€

Geometrické zameranie skutočného stavu budov: od 0,8€/m2


  • Ceny geodetických prác sú orientačné. Ovplyvňuje ich najmä rozsah, obtiažnosť, presnosť, lokalizácia prác a mnoho ďalších faktorov.
  • Na základe Vašich konkrétnych požiadaviek Vám predložíme presnú cenovú ponuku bez následných doplatkov.
  • Zľavy poskytujeme napr. pri opakovanej spolupráci s našou firmou, pri súbehu viacerých geodetických činností, pri väčšom počte merných jednotiek atď. v rozsahu 10-40%.
Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: