Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby

Vytýčenie stavby autorizovaným geodetom
s dlhoročnými skúsenosťami!

Vytýčenie stavby
už od 90€

Nacenenie

Jedným z najdôležitejších predpokladov úspešného začatia každej stavby je presné vytýčenie pozemku a osadenie stavby. Pri väčších stavbách je prítomnosť geodeta potrebná aj počas výstavby, hlavne na dodržanie geometrického tvaru stavby.

Preto je pre Vás dôležité, aby vytyčovací protokol vyhotovil výhradne kvalifikovaný odborník, s príslušnou praxou, vzdelaním a vedomosťami potvrdeními štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET. Presne takých geodetov nájdete u nás. Naša firma vykonáva tieto práce prostredníctvom pracovníkov, ktorí majú v tejto oblasti 20 a viacročné skúsenosti. Vytyčovanie je zabezpečované najmodernejšími prístrojmi a meracími postupmi. Vytyčovacie prvky a samotné vytyčovanie je nezávisle kontrolované, aby bola dosiahnutá čo najväčšia presnosť.

Potrebujete uskutočniť vytýčenie hranice pozemku a stavby? Stačí vyplniť tento formulár!

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: