Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hranice pozemku

Vytýčenie hranice pozemku autorizovaným
geodetom s dlhoročnými skúsenosťami!

Vytýčenie hranice pozemku
už od 90€

Nacenenie

Presne a správne vytýčená hranica Vášho pozemku je okrem iného základom pre dobré susedské vzťahy.Preto je pre Vás dôležité, aby vytyčovací protokol vyhotovil výhradne kvalifikovaný odborník, s príslušnou praxou, vzdelaním a vedomosťami potvrdeními štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET.

Presne takých geodetov nájdete u nás. Naša firma vykonáva tieto práce prostredníctvom pracovníkov, ktorí majú v tejto oblasti viac ako 25 ročné skúsenosti. Vytyčovanie je zabezpečované najmodernejšími prístrojmi a meracími postupmi. Vytyčovacie prvky a samotné vytyčovanie je nezávisle kontrolované, aby bola dosiahnutá čo najväčšia presnosť.

Potrebujete uskutočniť vytýčenie hranice pozemku a stavby? Stačí vyplniť tento formulár!

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: