Zameranie pozemku

Zameranie pozemku

Zameranie pozemku modernými technológiami GPS!

Zameranie pozemku
už od 90€

Nacenenie

Zameranie resp. vytýčenie pozemku je dôležitou súčasťou ochrany Vašich vlastníckych práv. Presné zameranie pozemku je podkladom pre stavbu oplotenia, prípadne kontrolu správnosti jestvujúceho oplotenia pozemku. Pri dnešnej, stále stúpajúcej cene pozemkov je preto dôležité presné a spoľahlivé zameranie Vášho pozemku.

Zameranie pozemku Vám vyhotoví kvalifikovaný odborník, s príslušnou praxou a vzdelaním potvrdeným štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET.

Naša firma má prax so zameraním a vytýčením pozemkov už od roku 1991. Zameranie pozemku je zabezpečované najmodernejšími prístrojmi GPS.

Potrebujete zamerať pozemok? Stačí vyplniť tento formulár!

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: