Polohopis a výškopis

Polohopis a výškopis

Žiadny projektant sa nezaobíde pri projektovaní stavieb
bez kvalitného mapového podkladu.

Už od
100€

Nacenenie

Žiadny projektant sa nezaobíde pri projektovaní stavieb bez kvalitného mapového podkladu. Na to slúži polohopisný a výškopisný plán (PVP). Z neho sa dozviete okrem iného rozloženie dôležitých prvkov polohopisu a ich výšky, aký je sklon terénu, ako sú umiestnené povrchové znaky inžinierskych sietí atď. Ak je Váš pozemok oplotený, zistíme či je oplotený správne v medziach vlastníckej hranice, ktorú zobrazíme do polohopisného a výškopisného plánu.

Preto je pre Vás dôležité, aby PVP vyhotovil výhradne kvalifikovaný odborník, s príslušnou praxou, vzdelaním a vedomosťami potvrdeními štátnou skúškou a získaním oprávnenia AUTORIZOVANÝ GEODET. Presne takých geodetov nájdete u nás.

Naša firma ponúka okrem toho široké spektrum vyhotovenia účelových máp a špeciálnych podkladov (pozdĺžnych a priečnych rezov, profilov, 3D podkladov, zameraní skutočného stavu stavebných objektov atď.). Podklady vyhotovujeme v digitálnej forme, s pripojením na štátny súradnicový systém JTSK03/S-JTSK a výškový systém Bpv.

Hľadáte geodeta pre vytvorenie polohopisného a výškopisného plánu? Stačí vyplniť tento formulár!

Potrebujete naše geodetické služby?

Napíšte nám: